Anunturi

http://www.primariacomuneicastelu.ro

P.V. final

P.V. interviu

P.V. proba scrisa

plan interviu

Rezultatul probei scrise

Publicare Lista tuturor functiilor din UAT Castelu care intra in categoria personalului platit din fonduri publice

ANUNT SELECTIE DOSARE

Anunt concurs post asistent medical comunitar1

Anunt concurs post asistent medical comunitar

Anunt asistent medical comunitar

Anunt rezultat examen

ANUNT ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS

Anunt

Anunt mediu Str. Florilor si DC89

Anunt

ANUNT AMC

ANUNT PUBLIC – INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CASTELU SI SATELE APARTINATOARE, JUDETUL CONSTANTA

Anunt privind rezultatele finale – muncitori

Rezultat – selectia dosarelor

Informare autorizatie pescuit agenti economici 2701-3-1

Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie conform HG nr 286 din 2011

Anunt promovare Constantin Maria Mirela

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare sustinut in data de 28.04.2021

Anunt vaccinare la domiciliu

Rezultatul selectiei dosarelor inscriere la examenul organizat in perioada 28.04.2021 – 04.05.2021 la examenul de promovare in grad imediat superior

Anunt privind rezultatele finale la examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual de PAZNIC din compartimentul Politia Locala

Anunt

Anunt – promovare in grad profesional

Anunt concurs – paznic

Raport final concurs – inspector asistent Stare Civila

Anunt concurs

Anunt concurs – Inspector SPCLEP – Primaria Castelu

Prezentare Fundatia Crucea Alb-Galbena

Ghid de reantoarcere in Romania

Anunt inscriere date in registrul agricol 2021

Anunt public – aviz GA pentru Infiintare retea gaze Castelu

Anunt public privind etapa deciziei de incadrare – APM – E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

Anunt public privind obtinerea avizului de Gospodarirea Apelor pentru actualizare PUG Comuna Castelu

Sectii de votare – 382,383,384 – Castelu

Material de informare privind admiterea in Corpul Expertilor Electorali

Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA CASTELU Modernizare drumuri de interes local in comuna Castelu jud Constanta

Cerere solicitare ajutor de stat

Anunt privind seceta

Anunt – comunicare primire cereri pentru acordarea tichetelor sociale elevilor din medii defavorizate

Cerere tichet electronic

Anunt privind Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite

Comunicat de presa – OCPI Constanta

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Comunicat de presa – Ghidul solicitantului pentru finantarea cu fonduri europene a primelor de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor

Masuri de prevenire si control a raspandirii Coronavirusului SARS=CoV-2, propuse pentru a intra in vigoare incepand cu Starea de alerta, din data de 15.05.2020

Material informativ

Anunt public privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

INSTIINTARE CALAMITATI

Indicatii privind gestionarea deseurilor municipale in conditiile transmiterii virsului SARS-COV-2

Masuri guvernamentale de limitare a raspandirii noului coronavirus – in atentia cetatenilor romi

MODEL Adeverinta angajator Word

MODEL Declaratie pe proprie raspunder Word

Anun public privind Decretul Presedintelui Romaniei nr 195 din 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Masuri adoptate de Institutia Prefectului – Judetul Constanta impotriva COVID-19

Masuri adoptate de OCPI Constanta impotriva COVID-19

Programare depuneri cereri unice de plata Campania 2020 – Fermieri cu sprijin la teren farta sprijin la animale – UAT CASTELU

Anunt privind inregistrarea sistematica a imobilelor care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii

Anunt – Pesta Porcina Africa (2)

ANUNT – PESTA PORCINA AFRICANA

Impotriva virusului corona

Oportunitate promovare mestesuguri locale

Pliant – Maladia Alzheimer

Pliant – Depresia

Pliant – Autismul

Raportul final al concursului din data de 16 01 2020 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent din cadrul biroului contabilitate-financiar

Rezultat final al concursului ocupare functie contractuala de executie de paznic – Compartiment Paza si ordine

Concurs paznic

Concurs – rezultate proba scrisa

ANUNT CONCURS 1

ANUNT CONCURS 2

ANUNT AJUTOR INCALZIRE

ANUNT ORINRO

ANUNT

ANUNT – PRELUNGIRE TERMEN DE PLATA TAXE SI IMPOZITE

PLAN DE ACTIVITATI SEZONIERE

Campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice – 28 iunie 2019

Afis 18.06.2019

Anunt tineri

COMUNICAT DE PRESA

Informare privind intreprinderile sociale atestate

SECTII DE VOTARE

Impozite si taxe 2020

Regulament finantare sport

ANUNT STERK PLAST

Inscrierea datelor in registrul agricol 2019

Anunt anularea procedura organizare concurs

Anunt organizare concurs

ANUNT CONCURS

ANUNT ENEL

ANUNT CONCURS

ANUNT DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA CONSTANTA

ANUNT CONCURS

ANUNT ACORD DE MEDIU

ANUNT – ABATOARE MOBILE

Anunt ROAEP

REZULTAT FINAL CONCURS POST EVIDENTA POPULATIEI INTERVIU

REZULTAT FINAL CONCURS POST EVIDENTA POPULATIEI

REZULTAT CONTESTATIE CONCURS DIN 4 10 2018

Masuri privind cobaterea ambroziei

Anunt Concurs 04 10 2018

BIBLIOGRAFIE CONCURS 04.10.2018

Anunt Concurs

ANUNT PESTA PORCINA

ANUNT VIRUS WESTNILE 2

ANUNT VIRUS WEST NILE 1

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL

ANUNT PENTRU DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Caiet de sarcini delegarea gestiunii prin contract de prestari servicii a unei parti a serviciului de salubrizare in Comuna Castelu

CAIET DE SARCINI Pentru delegarea gestiunii prin contract de prestari servicii a unei parti a serviciului de salubrizare in Comuna Castelu

EXPUNERE privind aprobare Caiet de sarcini pentrru delegarea gestiunii prin contract de prestari servicii a unei parti a serviciului de salubritate in Comuna Castelu

HOTARARE privind aprobare Caiet de sarcini pentrru delegarea gestiunii prin contract de prestari servicii a unei parti a serviciului de salubritate in Comuna Castelu

ANUNT 23.05.2018

Anunt dezbatere publica a regulamentului servicului public de salubrizare

Regulament al serviciului public de salubrizare

Anunt Dezbatere publica

Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului public de salubrizare in comuna Castelu, judetul Constanta

Expunere de motive la HCL privind aprobare Studiu de oportunitate

Convocare Consiliu Local – Sedinata Ordinara

HCL privind aprobarea Studiului de oportunitate