INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA – Primaria Comunei Castelu

Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Comuna Castelu

Comuna Castelu anunţă demararea proiectului

INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA

in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1.A – Înființare centre de colectare prin aport voluntar, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor

Nume beneficiar: COMUNA CASTELU

COMUNA CASTELU, în calitate de beneficiar, derulează proiectul INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 –Managementul deseurilor,  în baza contractului de finanţare nr. C3I1A0122000215/ 15.02.2023  încheiat cu MMAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Planulul Național de Redresare și Reziliență.

Programul de finanțare:  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 –Managementul deseurilor, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune APELUL DE PROIECTE PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A.

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a unui centru de colectare prin aport voluntar pentru colectarea deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri, fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, cadavre de animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări).

JUSIFICAREA NECESITĂȚII obiectivului de investiții se fundamentează pe necesitatea implementării colectării selective în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, art.60, alin. (1), lit. h).

Locul de implementare: România, Județul Constanta, Comuna Castelu

VALOAREA INVESTIȚIEI: 778.720 euro, echivalentul a 3.830.914,0 lei, fără TVA., la care se adauga TVA in valoare de 727.873,48 lei.

Perioada de implementare: 18 luni

Data începere proiect: 15.02.2022

Data finalizare proiect: 15.08.2024

Cod proiect: C3I1A0122000215

Date de contact: Primăria Comunei Castelu

                               Telefon: 0241811831

                               E-mail:  registratura@primariacomuneicastelu.ro

Componenta C3 – Managementul deșeurilor
Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune

Apel depunere dosare de finanțare Sub-investiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

Solicitant: UAT COMUNA CASTELU

Cui: 4515735

Alocare financiară solicitată: 3 830 913.04 RON