INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA

Componenta C3 – Managementul deșeurilor
Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune

Apel depunere dosare de finanțare Sub-investiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

Solicitant: UAT COMUNA CASTELU

Cui: 4515735

Alocare financiară solicitată: 3 830 913.04 RON