Primaria Comunei Castelu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA CASTELU

ANEXA 5J la procedură COMUNA CASTELU,  cu sediul în com. Castelu, sat Castelu, str. Republicii, nr. 58, jud. Constanța, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”, amplasat în com. Castelu, sat Castelu, str. 1 Mai, nr. 184, jud. Constanța,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: …

Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU Nr. 7.666/22.05.2024 Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. …

ANUNȚ AMÂNARE LICITAȚIE PENTRU VÂNZAREA TERENULUI INTRAVILAN SITUAT ÎN STR. SPERANȚEI, NR. 10, LOT 2, NISIPARI

Data publicării: 18.03.2024 Urmare a unor clarificări primite de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, se amână licitația pentru vânzarea terenului intravilan situat în strada Speranței, nr. 10, lot 2, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară nr. 108971 UAT Castelu, aparținând domeniului privat al comunei Castelu.          Data desfășurării licitației …

ANUNȚ VÂNZARE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CASTELU PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

UPDATE: 21.02.2024 Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. Informații generale privind obiectul vânzării: Teren …

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VMI – VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

INFORMARE REFERITOARE LA INCETAREA, ÎNCEPÂND CU 01.01.2024 A AJUTORULUI SOCIAL ȘI A ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI-DEPUNEREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.11.2023 DE CERERI, ÎNSOȚITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, ÎN VEDEREA ACCESĂRII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE, PREVĂZUT DE Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioarePrin prezenta, comunicăm faptul că, în Monitorul …

Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii

Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, telefon +40 241/811831, cod fiscal 4515735 e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile …

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Anexa nr. 5T la procedură Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit COMUNA CASTELU COMUNA CASTELU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CASTELU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în sat Castelu, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța. Decizia …

Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

Anexa la H.C.L. nr. 90/31.08.2023. Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora CAPITOLUL I – Dispoziții generale Art. 1. – Prezenta procedură stabilește cadrul general al etapelor Programului de interes public privind casarea autovehiculelor uzate din …

Anunț licitație vânzare teren, str. Republicii, nr. 55bis, Castelu – 170 mp, nr. cad. 103504

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU Nr. 10.016/18.09.2023 Anunț licitație vânzare teren, str. Republicii, nr. 55bis, Castelu 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. Informații generale privind obiectul …

ANUNȚ ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

REVENIRE: ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATA DETERMINATA A UNUI POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR – 28.08.2023 Nr.8338/11.08.2023 A N U N Ţ COMUNA CASTELU, cu sediul în Sat Castelu, str. Republicii nr. 58 judeţul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant temporar, normă întreagă, perioadă determinată din …

ANUNȚ privind participarea la procedura de achiziții publice avînd ca obiect Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022

ANUNȚ privind participarea la procedura de achiziții publice avînd ca obiect “Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022” MAI MULTE DETALII, MODELE DE DOCUMENTE GĂSIȚI ÎN …

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de …

COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCEPE VIZAREA CARNETELOR DE RENTĂ VIAGERĂ AGRICOLĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, rentierii agricoli se pot prezenta începând cu 01 martie, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipiului București, cu …

PRIMĂRIA CASTELU ANGAJEAZĂ ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Angajator: Primăria Comunei Castelu, județul Constanța Tip angajator: Primării Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Constanța (vezi pe hartă) Tipul postului: Permanent Nivelul postului: Funcții de execuție Termen expirare: 14 zile Primăria Comunei Castelu, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de asistent medical comunitar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească …

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MESE CALDE

Stimaţi cetăţeni ai comunei Castelu, Vă aducem la cunoştinţă că Direcţia Implementare POAD din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a demarat o campanie de creştere a gradului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordare prin Schema Naţională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice şi pentru Persoanele fără adăpost. (S.N.S.P.V.P.A.) Prima …