SISTEMUL INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL

20.02.2023

ROMÂNIA – JUDEȚUL CONSTANȚA – COMUNA CASTELU

Comunicat de presa

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

UAT Comuna CASTELU a semnat recent, prin reprezentantul sau, Primarul Comunei, dl Nicolae ANGHEL, contract de finanţare în cadrul PNRR pentru implementarea proiectului “Sistem  Inteligent de Management Local (cod proiect PNRR/2022/C10.I1.2-32 depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local, parte a Pilonului IV. Coeziune socială și teritorială, apel gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat din fonduri europene prin Panul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul

de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU1, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Componenta 10  – Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Proiectul “Sistem  Inteligent de Management Local” (cod proiect PNRR/2022/ C10.I1.2-32  depus se inscrie in Investitia  I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestitia I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC  si in subinvestitia I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;

In vederea atingerii prioritatilor de dezvoltare si a indeplinirii masurilor si actiunilor prevazute in strategia de dezvoltare locala cu privire la siguranta si confortul cetateanului in spatiul public, protejarea domeniuliui public si a mediului, UAT CASTELU isi asuma prin prezentul proiect achizitia, instalarea si punerea in functiune a unui  Sistemul Inteligent de Management Local si a 2 statii de incarcare autovehicule electrice.

Valoarea totală a proiectului este de 2.195.407,53 lei, nerambursabila, finantata integral prin contractul de finantare nr. 145602 /30.12.2022/16.02.2023, din care 1.902.506,88 lei finantata din PNRR si 292.900,65 lei ajutor de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, pana la 30.12.2024

Date de contact beneficiar PRODAN ANTONETA – VICEPRIMAR, 0785210966

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE  
https://mfe.gov.ro/pnrr/https://www.facebook.com/PNRROficial/

Cerere de finanțare:

Contract de finanțare: