ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT NISIPARI ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT CASTELU, COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA – Primaria Comunei Castelu

COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI

Apel depunere dosare de finanțare INVESTIȚIA 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Solicitant: COMUNA CASTELU

Cui: 4515735

Alocare financiară solicitată: 37 113 743.4 RON

Autoscor: 10