PRIMA PAGINĂ – Primaria Comunei Castelu

Formulare electronice. Sesizări

accesare portal online pentru a transmite cereri către primărie

Informații publice

anunțuri, posturi vacante, audiențe, întrebări frecvente

Anunțuri

de interes public, afișarea adreselor, potrivit prevederilor

Licitații

anunțuri, caiete de sarcini, rezultate

Taxe și impozite

orar, acces, acte necesare, termene de plată, grafic

Stare civilă. Evidența populației

Declarații de căsătorie, programare, acte de identitate, certificate de naștere/deces

Urbanism. Registru agricol și cadastru

PUG, certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, cadastru

Asistență socială

documente necesare, anunțuri

Hotărârile Consiliului Local

caută în toate hotărârile, grupate pe ani

Declarații de avere și de interese

declarații de avere și de interese ale angajaților

Ședințele consiliului local

ședințe înregistrate video, anunțuri organizare ședințe, materiale, procese verbale

Proiectele de hotărâri

supuse dezbaterii publice, materiale

Concursuri posturi

anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare, rezultate

Registratură. Verificare cereri

serviciu online de verificare a stadiului cererilor

Program audiențe

primar, viceprimar, secretar general

Plăți online

acces la modulul de plăți online Ghiseul.ro

InfoCons – Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România