Urbanism și amenajarea teritoriului – Primaria Comunei Castelu

Click aici pentru a trimite cereri online către Primăria Castelu în domeniul Urbanism și amenajarea teritoriului!

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE ÎN ANUL 2022

AUTORIZAȚIILE DE CONSTRUIRE EMISE ÎN ANUL 2021

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE ÎN ANUL 2021

MODELE DE CERERI / FORMULARE TIPIZATE

Documente_emitere_C.U_si_A.C (1)

F1_CERERE_CERTIFICAT_DE_URBANISM

F1-Aviz_oportunitate_eliberat_de_catre_UAT_de_baza (1)

F2_CERERE_AVIZ_PRIMAR (1)

F3_FORMULAR_AVIZ_PRIMAR (1)

F4_CERERE_AVIZ_STRUCTURA_LA_CU (1)

F4-Cerere_emitere_aviz_oportunitate (1)

F6_FORMULAR_DE_CERTIFICAT_DE_URBANISM (1)

F7_CERERE_PRELUNGIRE_CU (1)

F8_CERERE_AUTORIZATIE_DE_CONSTRUIRE_ (1)

F9_CERERE_AVIZ_STRUCTURA_LA_AC (1)

F11_FORMULAR_DE_AUTORIZATIE_DE_CONSTRUIRE (1)

F12_CERERE_PRELUNGIRE_AC (1)

Formular_pentru_emiterea_avizului_Arhitectului_sef_pentru_documentatii_de_urbanism_sau_amenajarea_teritoriului (1)