ianuarie 2024 – Primaria Comunei Castelu
Arăt 2 rezultat(e)

ANUNȚ VÂNZARE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CASTELU PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

UPDATE: 21.02.2024 Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. Informații generale privind obiectul vânzării: Teren …

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VMI – VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

INFORMARE REFERITOARE LA INCETAREA, ÎNCEPÂND CU 01.01.2024 A AJUTORULUI SOCIAL ȘI A ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI-DEPUNEREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.11.2023 DE CERERI, ÎNSOȚITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, ÎN VEDEREA ACCESĂRII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE, PREVĂZUT DE Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioarePrin prezenta, comunicăm faptul că, în Monitorul …