Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA CASTELU – Primaria Comunei Castelu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare COMUNA CASTELU

ANEXA 5J la procedură

COMUNA CASTELU,  cu sediul în com. Castelu, sat Castelu, str. Republicii, nr. 58, jud. Constanța, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”, amplasat în com. Castelu, sat Castelu, str. 1 Mai, nr. 184, jud. Constanța,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța din mun. Constanța din str. Unirii, nr. 23, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 09-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *