Anunț licitație vânzare teren, str. Republicii, nr. 55bis, Castelu – 170 mp, nr. cad. 103504

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU Nr. 10.016/18.09.2023 Anunț licitație vânzare teren, str. Republicii, nr. 55bis, Castelu 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. Informații generale privind obiectul …
Află mai multe

ANUNȚ ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

REVENIRE: ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATA DETERMINATA A UNUI POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR – 28.08.2023 Nr.8338/11.08.2023 A N U N Ţ COMUNA CASTELU, cu sediul în Sat Castelu, str. Republicii nr. 58 judeţul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant temporar, normă întreagă, perioadă determinată din …
Află mai multe

ANUNȚ – INFORMARE PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Anexa nr. 5G COMUNA CASTELU COMUNA CASTELU, reprezentată de ANGHEL NICOLAE, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ASFALTARE DRUMURI DE PĂMÂNT ÎN LOCALITĂȚILE CASTELU ȘI NISIPARI – ETAPA I, amplasat în comuna Castelu, sat Castelu și sat Nisipari, județul Constanța. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate …
Află mai multe

ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE RABLA LOCAL

COMUNICAT DE PRESĂPrelungirea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programuluiprivind casarea autovehiculelor uzate – Rabla LocalPersoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casareaautovehiculelor uzate – Rabla Local până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până laepuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).”Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privindprivind …
Află mai multe