ANUNȚ ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

REVENIRE: ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATA DETERMINATA A UNUI POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR – 28.08.2023 Nr.8338/11.08.2023 A N U N Ţ COMUNA CASTELU, cu sediul în Sat Castelu, str. Republicii nr. 58 judeţul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant temporar, normă întreagă, perioadă determinată din …
Află mai multe

ANUNȚ  PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Data publicării: 18.05.2023 Denumire județ: Constanța Denumire UAT: CASTELU, Sectoarele cadastrale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, …
Află mai multe

ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI PENTRU ELABORARE PUZ LOTIZARE SI AMENAJARE ZONA STR. 1 MAI, STR. STADION, STR. GARII (ZONA DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS) – amplasament COMUNA CASTELU – JUD. CONSTANTA – nr. cadastral 103025

PUBLICAT: 06.03.2023 – 14.03.2023