DIVERSE – Primaria Comunei Castelu
Arăt 41 rezultat(e)

Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU Nr. 7.666/22.05.2024 Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. …

ANUNȚ AMÂNARE LICITAȚIE PENTRU VÂNZAREA TERENULUI INTRAVILAN SITUAT ÎN STR. SPERANȚEI, NR. 10, LOT 2, NISIPARI

Data publicării: 18.03.2024 Urmare a unor clarificări primite de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, se amână licitația pentru vânzarea terenului intravilan situat în strada Speranței, nr. 10, lot 2, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară nr. 108971 UAT Castelu, aparținând domeniului privat al comunei Castelu.          Data desfășurării licitației …

ANUNȚ VÂNZARE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CASTELU PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

UPDATE: 21.02.2024 Anunț licitație vânzare teren intravilan – str. Speranţei, nr. 10, lot 2, Nisipari 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim; 2. Informații generale privind obiectul vânzării: Teren …