ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI PENTRU ELABORARE PUZ LOTIZARE SI AMENAJARE ZONA STR. 1 MAI, STR. STADION, STR. GARII (ZONA DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS) – amplasament COMUNA CASTELU – JUD. CONSTANTA – nr. cadastral 103025

PUBLICAT: 06.03.2023 – 14.03.2023

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „PUZ LOTIZARE ȘI AMENAJARE ZONĂ STR. 1 MAI, STR. STADION, STR. GĂRII (ZONĂ DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS) – NR. CADASTRAL 103025 COMUNA CASTELU – JUD. CONSTANȚA

PUBLICAT: 06.03.2023 INIȚIATOR: COMUNA CASTELU PROIECTANT: S.C. ARTERA TRUST S.R.L. CONSTANȚA PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISIC ZONAL În perioada 06.03.2023 – 10.03.2023 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului din partea Primăriei comunei Castelu este: Onur SALIM – inspector de specialitate cu atribuții în domeniul …
Află mai multe