ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „PUZ LOTIZARE ȘI AMENAJARE ZONĂ STR. 1 MAI, STR. STADION, STR. GĂRII (ZONĂ DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS) – NR. CADASTRAL 103025 COMUNA CASTELU – JUD. CONSTANȚA

PUBLICAT: 06.03.2023

INIȚIATOR: COMUNA CASTELU

PROIECTANT: S.C. ARTERA TRUST S.R.L. CONSTANȚA

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISIC ZONAL

În perioada 06.03.2023 – 10.03.2023

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului din partea Primăriei comunei Castelu este: Onur SALIM – inspector de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, telefon 0241-811-831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro și din partea proiectantului: arh. Marta SLĂVESCU, telefon 0722-573-483.

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi trimise în scris, prin transmiterea acestora în format electronic prin e-mail, prin poștă sau depuse la registratura Primăriei Comunei Castelu.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului în data de 14.04.2023.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare PUZ: 06.03.2023 – 10.03.2023
  • Etapa implicării publicului în etapa elaborării propunerilor:
    • Consultare documente: 13.03.2023 – 13.04.2023;
    • Comunicare rezultate: 14.04.2023
  • Etapa implicării publicului în etapa aprobării
  • Etapa monitorizării implementării planului aprobat.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *