Ședința ordinară a Consiliului Local Castelu

Consiliul Local al comunei Castelu a fost convocat în data de 11.04.2022, prin invitația nr. 4562/11.04.2022 pentru ședința ordinară a Consiliului Local Castelu care se va desfășura în data de 20.04.2022, având următoarea ordine de zi: Raport privind starea economică, socială şi de mediu a COMUNEI CASTELU pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea …
Află mai multe

Raportul de activitate al aparatului de specialitate al primarului în anul 2021

                      NR. 1271 / 28.01.2022                           APORTUL DE ACTIVITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ÎN ANUL 2021 Cuvânt înainte Raportul conține informații despre activitatea aparatului de specialitate al primarului comunei, a Consiliului Local Castelu, precum și o dare de seamă privind starea economică și socială a satelor care formează comuna Castelu (satele Castelu …
Află mai multe