Anunț licitație vânzare teren, str. DC90, nr. 8, sat Nisipari (com. Castelu), jud. Constanța

ERATĂ LA ANUNȚ NR. 5795 PUBLICAT ÎN DATA DE 19.05.2023 DATĂ LIMITĂ PRIVIND SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR 12.06.2023, ora 14:00 DATĂ LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 16.06.2023, ORA 15:00 DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 19.06.2023, ORA 11:30, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – …
Află mai multe

Ședința ordinară a Consiliului Local Castelu

Consiliul Local al comunei Castelu a fost convocat în data de 11.04.2022, prin invitația nr. 4562/11.04.2022 pentru ședința ordinară a Consiliului Local Castelu care se va desfășura în data de 20.04.2022, având următoarea ordine de zi: Raport privind starea economică, socială şi de mediu a COMUNEI CASTELU pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea …
Află mai multe

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2021

Nr.Crt. NR/DATA AUTORIZATIE SOLICITANTCNP/CIF ADRESACONSTRUCŢIEI NR. CADASTRAL LUCRARIAUTORIZATE VALOAREA LUCRARILOR DURATA LUCRARILOR TERMEN DE VALABILITATE 1 27/02.11.2021 COMUNA CASTELU – DIN OFICIU 4515735 CONSTANŢA, comuna CASTELU,CASTELU1 MAI, Nr. 11,Cod 907040  103092 AMENAJARE TEREN SINTETIC, SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CASTELU, COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA 196431,99 12 luni 12 luni 2 28/05.11.2021 PF CONSTANŢA, comuna CASTELU,NISIPARINARCISELOR, Nr. …
Află mai multe

CERTIFICATE DE URBANISM LUNA NOIEMBRIE 2021 – PRIMĂRIA CASTELU

Nr.Crt. NR/DATACERTIFICATULUI SOLICITANT ADRESĂ IMOBIL SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI NR. ŞI DATA CERERII Nr. Cadastral/Nr. carte funciară TAXAACHITATĂ TERMEN DEVALABILITATE 1  48/03.11.2021 PF CONSTANŢA,  CASTELU,NISIPARICRINULUI, Nr. 28, Cod  DEZMEMBRARE IMOBIL IN DOUA LOTURI 10831/02.11.2021 102852 15 3 2  49/08.11.2021 PF CONSTANŢA,  CASTELU,NISIPARIION RATIU, Nr. 18, Cod  CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER 10909/03.11.2021 103109 103109 3,5 12 3  50/11.11.2021 …
Află mai multe