Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 – Primaria Comunei Castelu

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

  • Pe site-ul Primariei Castelu, în Monitorul Oficial Local al comunei Castelu, secţiunea Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative;
  • la sediul Primăriei comunei Castelu, strada Republicii, nr. 58;

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Registratură și Relații cu Publicul.

În conformitate cu prevederile art.7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afișării și până la data de 11.02.2022 (cel puțin 10 zile calendaristice de la data afișării) se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

De asemenea, se aduce la cunoștința celor interesați organizarea unei dezbateri publice asupra Proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022, dezbatere ce va avea loc la sediul Primăriei comunei Castelu, din str. Republicii, nr. 58, în incinta Anexei Sediului Administrativ al Primariei Comunei Castelu – Sala de festivităţi, în cazul în care se vor primi propuneri, sugestii sau opinii privind acest proiectul de act normativ.  

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:

  • prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei comunei Castelu, str. Republicii, nr. 58, Compartiment Registratură și Relații cu publicul;
  • prin depunere la Compartimentul Registratură și Relații cu publicul;

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice este domnul Mihon Corneliu – secretarul general al comunei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *