ERATĂ

LA ANUNȚ NR. 5795 PUBLICAT ÎN DATA DE 19.05.2023

DATĂ LIMITĂ PRIVIND SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR 12.06.2023, ora 14:00

DATĂ LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 16.06.2023, ORA 15:00

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 19.06.2023, ORA 11:30, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

PUBLICAT ÎN DATA DE 23.05.2023

ROMÂNIA – JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU

Nr. 5.795/19.05.2023

Anunț licitație vânzare teren, str. DC90, nr. 8, sat Nisipari (com. Castelu), jud. Constanța

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim;
  2. Informații generale privind obiectul vânzării:

Licitație publică pentru vânzare teren în suprafață de 1824 mp, proprietate privată a comunei Castelu, situat în intravilanul comunei Castelu, strada DC90, nr. 8, localitatea Nisipari. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 27 aprilie 2023.

  • Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire printr-o cerere, la sediul instituției;

3.2. Compartimentul de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, strada Republicii, nr. 58, Castelu.

      3.3. Costul pentru obținerea acestui exemplar este 500 lei/exemplar, ce se achită fie numerar la casierie fie prin ordin de plată/virament la contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 31.05.2023 ora 14.00.

  • Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este 09.06.2023, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie ofertele: la sediul autorității contractante, registratură, strada Republicii, nr. 58, sat Castelu (com. Castelu), jud. Constanța

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  • Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor:

12.06.2023, ora 11.30, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Constanța, strada Traian, nr. 35C, județul Constanța, telefon 0241/606/597, fax: 0241/617413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

  • Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.05.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *