Anunț licitație vânzare teren, str. DC90, nr. 8, sat Nisipari (com. Castelu), jud. Constanța – Primaria Comunei Castelu

Anunț licitație vânzare teren, str. DC90, nr. 8, sat Nisipari (com. Castelu), jud. Constanța

ERATĂ

LA ANUNȚ NR. 5795 PUBLICAT ÎN DATA DE 19.05.2023

DATĂ LIMITĂ PRIVIND SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR 12.06.2023, ora 14:00

DATĂ LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 16.06.2023, ORA 15:00

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 19.06.2023, ORA 11:30, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

PUBLICAT ÎN DATA DE 23.05.2023

ROMÂNIA – JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU

Nr. 5.795/19.05.2023

Anunț licitație vânzare teren, str. DC90, nr. 8, sat Nisipari (com. Castelu), jud. Constanța

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim;
  2. Informații generale privind obiectul vânzării:

Licitație publică pentru vânzare teren în suprafață de 1824 mp, proprietate privată a comunei Castelu, situat în intravilanul comunei Castelu, strada DC90, nr. 8, localitatea Nisipari. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 27 aprilie 2023.

  • Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire printr-o cerere, la sediul instituției;

3.2. Compartimentul de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, strada Republicii, nr. 58, Castelu.

      3.3. Costul pentru obținerea acestui exemplar este 500 lei/exemplar, ce se achită fie numerar la casierie fie prin ordin de plată/virament la contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 31.05.2023 ora 14.00.

  • Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este 09.06.2023, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie ofertele: la sediul autorității contractante, registratură, strada Republicii, nr. 58, sat Castelu (com. Castelu), jud. Constanța

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  • Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor:

12.06.2023, ora 11.30, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 60,  sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Constanța, strada Traian, nr. 35C, județul Constanța, telefon 0241/606/597, fax: 0241/617413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

  • Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.05.2023.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *