2 februarie 2022 – Primaria Comunei Castelu
Arăt 1 rezultat(e)

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022

A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 Proiectul …