februarie 2022 – Primaria Comunei Castelu
Arăt 3 rezultat(e)

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL CASTELU

Având în vedere Dispoziţia nr. 53/16.02.2022 emisă de Primarul comunei Castelu, consilierii locali au fost convocați, conform invitaţiei nr. 2075/16.02.2022, să participe la şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Castelu, din data de 18.02.2022, ora 14:00, care s-a organizat şi desfăşurat în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, …

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDITAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 3 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  comuna CASTELU. Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna CASTELU. MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: Participarea la instruirea organizată de UJIR la o …

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022

A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 Proiectul …