ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDITAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA COMUNEI CASTELU ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 3 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  comuna CASTELU. Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna CASTELU. MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: Participarea la instruirea organizată de UJIR la o …
Află mai multe