Anunturi – Pagina 2 – Primaria Comunei Castelu
Arăt 25 rezultat(e)

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „PUZ LOTIZARE ȘI AMENAJARE ZONĂ STR. 1 MAI, STR. STADION, STR. GĂRII (ZONĂ DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS) – NR. CADASTRAL 103025 COMUNA CASTELU – JUD. CONSTANȚA

PUBLICAT: 06.03.2023 INIȚIATOR: COMUNA CASTELU PROIECTANT: S.C. ARTERA TRUST S.R.L. CONSTANȚA PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISIC ZONAL În perioada 06.03.2023 – 10.03.2023 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului din partea Primăriei comunei Castelu este: Onur SALIM – inspector de specialitate cu atribuții în domeniul …

Primăria Castelu a obținut finanțare pentru proiectul ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Castelu, Județul Constanța”, PNRR, C10

Valoarea proiectul este 476.360,00 euro. Detalii despre proiect: Obiectivul general al programului Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie Activități eligibile/Cheltuieli eligibile