Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ANEXA 5G la procedură Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA CASTELU COMUNA CASTELU,  cu sediul în com. Castelu, sat Castelu, str. Republicii, nr. 58, jud. Constanța, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordul de mediu pentru proiectul: MODERNIZARE STRĂZI ÎN LUNGIME DE APROXIMATIV 7 KM ÎN …
Află mai multe

Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii

Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, telefon +40 241/811831, cod fiscal 4515735 e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile …
Află mai multe

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Anexa nr. 5T la procedură Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit COMUNA CASTELU COMUNA CASTELU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CASTELU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în sat Castelu, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța. Decizia …
Află mai multe