Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată pentru data de 22.02.2022, de la ora 16.30. Pe ordinea de zi sunt nouă proiecte de hotărâre, cele mai multe făcând referire la aprobarea unor rapoarte de evaluare a unor terenuri.

„Având vedere Dispoziția nr. 150/18.03.2022 emisă de primarul comunei Castelu, sunteți convocat, conform convocatorului nr. 3.636/18.03.2022, să participați la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Castelu, din data de 22.03.2022, ora 16.30, care se va organiza și desfășura în incinta Anexei sediului administrativ al Primăriei Castelu – sala de festivități, str. Republicii, nr. 56, județul Constanța, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea validări Dispoziției primarului comunei nr. 125 din 28 februarie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli at comunei Castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  2. Project de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisa a imobilului teren intravilan in suprafață de 1.835 mp, situat in str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, jud. Constanta si aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei domnul Nicolae Anghel;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului in suprafață de 550 mp situat in zona Agromec S.A. si Fruvimed S.A., sat Castelu, comuna Castelu, județul Constanta pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului in suprafață de 1.624 mp situat in zona Microferma, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, sat Nisipari, inițiator Primarul comunei domnul Nicolae Anghel;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului in suprafața de 2.025 mp situat in zona Microferma, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1B, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanta pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  7. Project de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului in suprafață de 2.373 mp situat in zona Microferma, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. IC, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanta pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării  inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Privat al comunei Castelu, Județul Constanta – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor suprafețe de teren P$ 23 (576 mp) si P$ 33/2 (720 mp) in vederea amplasări conductelor de aducțiune pentru implementarea investiției „Sistemul Regional Constanta. Reabilitare sursa Medgidia; Aducțiune Medgidia — Gospodăria de apa Constanta sud”, având ca beneficiar RAJA S.A. Constanta,  in  cadrul  „Proiectului  regional  de  dezvoltare  a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020″ – Programul Operațional Infrastructură Mare – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.

Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte in data de 22.03.2022, ora 16.00 in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivități, str. Republicii, nr.   56, in vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel:

Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si   8, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 2 si Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 9  precum si pentru a formula si depune amendamente asupra acestora.“, se arată în convocatorul ședinței Consiliului Local Castelu.

Toate materialele aferente proiectelor de hotărâri se găsesc în Monitorul Oficial Local al Comunei Castelu la adresa https://castelu.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-eviden%C5%A3a-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/9670

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *