Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordare persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial