Împreună pentru o viață mai bună în Castelu – Primaria Comunei Castelu

În perioada februarie 2021 – decembrie 2022, Primăria Comunei Castelu este partener, alături de Asociația Reality Check (promotor), Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, în proiectul ,,Împreună pentru o viață mai bună în Castelu’’. Beneficiari sunt 550 de copii și adulți, iar proiectul se bucură și de sprijinul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Castelu.

Timp de doi ani, alături de partenerii noștri, vom implementa la Castelu programe de educație remedială și prin sport, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și de leadership, educație pentru sănătate și igienă și cluburi pentru tineri. Vom dezvolta grupuri de inițiativă locală, prin care oamenii să învețe să acceseze anumite servicii și să se ajute unii pe alții, și vom organiza activități care să apropie persoanele vulnerabile de ceilalți locuitori din sat. În același timp, proiectul va crea cadrul necesar pentru ca asistenții sociali, asistentul medical comunitar și mediatorul școlar, precum și specialiști ai instituțiilor județene să colaboreze mai eficient și să avem împreună mai mult succes în rezolvarea problemelor complexe ale celor mai vulnerabile familii. Experiența directă, de la firul ierbii, va fi documentată și va fi integrată de Asociația Reality Check în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice naționale privind serviciile comunitare integrate.

„Sper ca împreună să găsim soluții la problemele cu care se confruntă comunitatea noastră. Situațiile familiilor în care sărăcia s-a transmis de la o generație la alta sunt complexe și este nevoie de intervenții integrate pentru a avea cu adevărat rezultate. Mă bucur mult pentru oportunitatea de a fi parteneri în acest proiect!’’ – declară Antoneta Prodan, Viceprimar Comuna Castelu.

Contact presă: Simona Ilaș – 0721 263 979, simona@realitycheck.ro.   

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu https://impreunapentrucastelu.realitycheck.ro/ Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Castelu, Fundația Noi Orizonturi și Asociația pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu

Primele rezultate

decembrie 2021

Dragii noștri,

Suntem bucuroși să împărtășim cu voi rezultatele primelor luni de proiect Împreună pentru o viață mai bună în Castelu, inițiat de Asociația Reality Check și, în cadrul căruia, Primăria Comunei Castelu este partener. Acest proiect contribuie la îmbunătățirea modului de acordare a serviciilor publice pentru persoanele vulnerabile din comuna Castelu.

Până în prezent:

 • a fost încurajat un mod de lucru structurat al echipei locale integrate de la primărie și școală: s-a creat o rutină de întâlniri săptămânale, au fost identificate 30 de familii vulnerabile pentru care se aplică metoda managementului de caz pentru a le facilita accesul la servicii.
 • autoritățile locale și județene au discutat despre cum pot sprijini mai bine comunitatea vulnerabilă, în cadrul a  2 întâlniri locale și 1 județeană.
 • au fost sprijiniți copiii vulnerabili și familiile lor, prin:

a) programe educaționale: 54 de copii prin educație remedială, 28 prin alfabetizare rapidă și dezvoltare personală și 98 prin educație prin sport. 14 copii au mers în tabăra Viața. 40% dintre copii au făcut progrese educaționale și 80% comportamentale (deprinderi de viață de bază). 5 tineri cu potențial de lideri au fost implicați în Clubul tinerilor.

b) educație pentru sănătate, igienă și creșterea copilului: au participat 67 de fete și femei unice (unele la mai multe cursuri).

 • 12 locuitori ai comunei (9 din comunitate) s-au implicat într-un Grup de Inițiativă Locală și au participat la un teambuilding de dezvoltare personală și comunitară. O femeie din comunitate a fost angajată ca femeie de serviciu în proiect.
 • A fost organizat un eveniment comunitar (caravană medicală), la care au participat 117 de persoane din Castelu, reprezentanții școlii și primăriei.
 • Au fost documentat provocările și soluțiile de la firul ierbii, iar autoritățile județene și centrale au fost informate cu privire la modalități de sprijin pentru rezolvarea problemelor întâlnite (inclusiv prin vizite în Castelu).

Proiectul Împreună pentru o viață mai bună în Castelu continuă până la sfârșitul anului 2022.

31 ianuarie 2022

Peste 500 de copii și de tineri au beneficiat de proiectul

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu

Proiectul Împreună pentru o viață mai bună în Castelu, implementat în parteneriat cu Asociația Reality Check (inițiator și coordonator), Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, s-a încheiat după o perioadă de doi ani.

Vă invităm să urmăriți un film care prezintă munca noastră din ultimii doi ani și să citiți rezultatele de care suntem mândri:

102 copii din Castelu au început anul acesta în sfârșit școala datorită muncii noastre.

Unii cu doi, trei ani mai târziu decât copiii din familii cu o situație socio-economică mai bună. Odată înscriși, provocarea este asigurarea prezenței regulate la școală.

Alte câteva rezultate la finalul proiectului:

EDUCAȚIE

 • 200 de copii au participat la afterschool, la sesiuni de alfabetizare rapidă și de dezvoltare personală, la cluburi sportive, au mers în tabără.
 • 27 de tineri s-au implicat în Clubul tinerilor.
 • 95 de părinți au participat la întâlniri și discuții individuale

SĂNĂTATE

 • 175 de fete și femei au participat la cursuri de igienă feminină, consiliere pentru alăptare și îngrijire copii.

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

 • 18 locuitori s-au implicat în Grupuri de Inițiativă Locală. 1 persoană din zona defavorizată a satului a fost angajată în proiect.
 • 890 de persoane s-au implicat în evenimentele comunitare organizate:
  • 2 Ștafete pentru educație
  • 1 eveniment cu tema multiculturalitate
  • 2 caravane medicale

SERVICII SOCIALE

Asociația Reality Check a încurajat un mod de lucru structurat al echipei locale integrate de la primărie și școală. Împreună cu echipele locale au fost identificate 30 de familii vulnerabile și am început să le facilităm accesul la servicii (acte de identitate, sănătate, educație etc.). Vom continua să avem întâlniri regulate cu echipa integrată și după finalizarea proiectelor, pentru a rezolva cât mai eficient cazurile dificile. Vom solicita sprijinul autorităților județene și naționale de fiecare dată când este necesar.

ADVOCACY

Asociația Reality Check a documentat provocările din teren și a organizat consultări cu autoritățile cu privire la modalitățile de sprijin pentru rezolvarea problemelor. Au avut loc o serie de întâlniri cu autoritățile județene din Constanța și două mese rotunde cu reprezentanți ai Guvernului și ale altor instituții relevante.  

Un mare beneficiu al acestui proiect este faptul că avem o echipă locală integrată unită, formată din specialiști care lucrează împreună în beneficiul familiilor defavorizate. Echipa Reality Check va continua să sprijine comunitatea săracă din Castelu, prin intervenții care au în centru educația.

Nadia Gavrilă, Președintă Reality Check

Puteți ajuta Asociația Reality Check să continue programul anti-sărăcie cu o donație lunară: https://www.realitycheck.ro/ajuta/.

Vă invităm să urmăriți un scurt film despre copiii susținuți de Reality Check, în care rolul principal îl are educația: PUTEREA EDUCAȚIEI.

Contact presă: Simona Ilaș – 0721 263 979, simona@realitycheck.ro.

Despre Fundația Noi Orizonturi: Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală, cetățenie activă și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri. Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură, a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și străinătate și a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode de predare pe bază de proiecte în folosul comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile, mai ales pe cele din medii vulnerabile, să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază ale tuturor copiilor. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro

Despre Asociația Pe Stop: Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în România să aibă acces la produsele și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor care nu și le pot permite, organizează cursuri de igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor care au atâta nevoie de ele. www.pestop.org

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu: Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Castelu, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este schimbarea sistemica a modului în care sunt oferite și accesate servicii publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Castelu și la nivel național, în vederea îmbunătățirii situației persoanelor vulnerabile, inclusiv a romilor, pentru a contribui astfel la incluziunea lor socială, la reducerea inegalitatilor și la dezvoltarea pe termen lung a întregii comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucastelu.realitycheck.ro/

Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni: Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemică a modului în care sunt oferite și accesate serviciile publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coroieni, în vederea creșterii incluziunii sociale a populației vulnerabile de romi, a reducerii inegalităților și a dezvoltării întregii comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucoroieni.realitycheck.ro/

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu