Primăria Castelu a obținut finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Sistemul Inteligent de Management Local”, prin PNRR C10 – Primaria Comunei Castelu

Primăria Castelu a obținut finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Sistemul Inteligent de Management Local”, prin PNRR C10

Proiectul are o valoare de 374.770,00 euro. Mai jos găsiți detalii despre proiect.

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

I.1 – Mobilitate urbană durabilă

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Obiectivul specific:

 • Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
 • Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Condiții de eligibilitate

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Unitățile administrativ-teritoriale:
  • municipii reședință de județ, municipiul București;
  • alte municipii;
  • orașe;
  • comune;
  • județe.
 • Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București;
 • Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente.

Activități /acțiuni eligibile

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 Buget disponibil: 74.720.000 euro, din care:

 • ITS: 70.520.000 euro
 • Alte infrastructuri TIC: 4.200.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect – Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului prealocat fiecărei categorii de beneficiar și a bugetului disponibil pentru fiecare investiție.

Suma maximă și minimă eligibilă ce poate fi solicitată pentru I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local):

Solicitant Suma maximă eligibilă ce poate fi accesată de un UATSuma minimă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT
Municipii reședință de județ 1.075.000 euro 75.000 euro
Municipiul București 1.000.000 euro 75.000 euro
Sectoarele municipiului București 1.000.000 euro 75.000 euro
Municipii altele decât reședințele de județ 500.000 euro 50.000 euro
Orașe 500.000 euro 25.000 euro
Comune 324.770 euro 15.000 euro

*Valorile sus-menționate sunt fără TVA.

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 – Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Cheltuieli eligibile

 • Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft):
  • sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 – digitalizarea
   transportului urban:
   Sunt eligibile următoarele intervenții de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ):
   • Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului;
   • Soluții de taxare, inclusiv „e-bilete” sau „e-ticketing”;
   • Soluții de parcare inteligentă;
   • Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;
   • Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducatorii de vehicule, inclusive tramvaie;
   • Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări;
   • Sistem de semafoare interconectate;
   • Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei;
   • Sisteme de cântărire în mișcare;
   • Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență;
   • Semnalizatoare cu mesaje dinamice;
   • Planificator de călătorii pentru transportul public;
   • Sisteme integrate de informare a călătorilor;
   • Sisteme de informare a participanților la trafic.
  • sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter – Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (echipamente/echipamente și aplicații pentru managementul local):
   Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi limitativ):
   • Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc;
   • Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate – oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor;
   • Achiziționarea și punerea în funcțiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi;
   • Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice;
   • Mobilier urban inteligent;
   • Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public;
   • Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucție digitală (VR/AR);
   • Ghișeu unic pentru mediul de afaceri;
   • Altele (vezi Anexa 1);
 • Lucrările de construcţii pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor;
 • Activități de proiectare și asistență tehnică.

În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

Cheltuieli neeligibile

În afara cheltuielilor eligibile a proiectului prezentate mai sus, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *