Documentele privind execuția contractului – Primaria Comunei Castelu

Declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată