Anunţ de participare la licitaţia deschisă lucrări/servicii

 U.A.T. Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58,   județul Constanța, telefon +40 241/811831, cod fiscal 4515735 e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei …
Află mai multe

ANUNȚ DE PUBLICITATE/INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IULIU VALAORI NISIPARI, SAT NISIPARI, COM. CASTELU, JUD. CONSTANȚA”

ANUNȚ PARTICIPARE – PUBLICAT 05.07.2023 –

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

COMUNA CASTELU,  cu sediul în com. Castelu, sat Castelu, str. Republicii, nr. 58, jud. Constanța, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordul de mediu pentru proiectul: ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, amplasat în com. Castelu, sat Castelu, str. 1 Mai, nr. 184, jud. Constanța. Informațiile privind proiectul propus pot fi …
Află mai multe