Consiliul local

Pentru a putea vizualiza procesele verbale ale sedintelor de Consiliu Local din anul 2019va rugam sa accesati linkul de mai jos:

Procese Verbale sedinte Consiliu Local 2019

Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Castelu

Pentru a putea vizualiza procesele verbale ale sedintelor de Consiliu Local din anul 2018 va rugam sa accesati link-ul de mai jos:

https://drive.google.com/open?id=17b9RHLRYAR1IBDgbMmzrR4Edvd-xoNPe

TABEL NOMNIAL CU CONSILIERII LOCALI AI COMUNEI CASTELU

Nr.

crt

Numele si prenumele Formatiunea politica
1 BÎRSAN ADELINA P.M.P.
2 CHERIM GEVAT P.S.D.
3 CHIRU NARCISA – CALIOPI P.M.P.
4 DAJIU MARIUS P.N.L.
5 DINCA MARIAN P.S.D.
6 DRUG? ILIE NELU P.N.L.
7 GEALMAMBET FARUC P.N.L.
8 GHI?A MARIUS P.M.P.
 9 HUIANU GICU – CLAUDIU P.N.L.
10 MU?AT MARIANA P.M.P.
11 PRODAN ANTONETA P.M.P.
12 RUSU GHITA P.N.L.
13 STOIAN VALENTINA P.M.P.
  14 COSMA ION P.N.L.
15 CIOROGARU FLORICA P.M.P.


Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local comunal